De kosten en informatie5

Voor thuiszorg bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, uw belastbaar inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt uw eigen bijdrage vast. Voor informatie over de hoogte van de eigen bijdrage of voor het aanvragen van een folder kunt u bij “Dokter Thuiszorg” terecht. De actuele tarieven en rekenmodules om uw eigen bijdrage te bepalen, vindt u ook op de website van het CAK-BZ.

Uw gemeente heeft met verschillende thuiszorgbedrijven contracten afgesloten en hierin zijn de prijzen voor thuiszorg vastgelegd. “Dokter Thuiszorg” houdt zich aan deze geldende tarieven.

Wij kunnen ons voorstellen dat veel procedures in de gezondheidszorg lastig zijn voor u. U heeft er nu eenmaal niet elke dag mee te maken, maar wij wel! Wij helpen u graag om de juiste stappen in de juiste volgorde te zetten. Heeft u vragen over onze organisatie, hulp bij de aanvraag nodig of wilt u direct thuiszorg regelen? Bel ons of vul ons contactformulier in!

 


 

 

Certificering

 

osb keurmerk   Mantelzorgvriendelijk